PPA PODCAST

V PODCASTE Pôdohospodárskej platobnej agentúry získate najviac informácií o aktuálnych témach, ktoré sa týkajú jej činnosti a tiež pomoci poľnohospodárom, lesníkom, vinohradníkom, včelárom, rybárom, chovateľom či vidieku. Najrýchlejšie informácie z prvej ruky o tom ako ...more

Latest Episodes

September 24, 2023 00:08:55
PPA PODCAST (audio):PPA prvýkrát v histórii vyplatí mimoriadnu podporu bez povinnosti podania žiadosti.

PPA PODCAST (audio):PPA prvýkrát v histórii vyplatí mimoriadnu podporu bez povinnosti podania žiadosti.

Mimoriadna podpora je určená pre pestovateľov pšenice a alokácia je takmer 16 miliónov EUR. Na účty pestovateľov  pošle PPA peniaze ešte tento rok. Všetky...

Listen

September 24, 2023 00:09:00
PPA PODCAST (video):PPA prvýkrát v histórii vyplatí mimoriadnu podporu bez povinnosti podania žiadosti.

PPA PODCAST (video):PPA prvýkrát v histórii vyplatí mimoriadnu podporu bez povinnosti podania žiadosti.

Mimoriadna podpora je určená pre pestovateľov pšenice a alokácia je takmer 16 miliónov EUR. Na účty pestovateľov  pošle PPA peniaze ešte tento rok. Všetky...

Listen

September 17, 2023 00:17:31
PPA PODCAST (video):Ako žiadatelia zvládajú tohtoročné novinky?

PPA PODCAST (video):Ako žiadatelia zvládajú tohtoročné novinky?

Sme radi, že realita nepotvrdila obavy žiadateľov pri povinnosti doloženia súpisu vlastníckych a užívateľských práv a pri implementácii monitoringu územia. Rovnako je dobrá správa,...

Listen

September 17, 2023 00:17:28
PPA PODCAST (audio):Ako žiadatelia zvládajú tohtoročné novinky?

PPA PODCAST (audio):Ako žiadatelia zvládajú tohtoročné novinky?

Sme radi, že realita nepotvrdila obavy žiadateľov pri povinnosti doloženia súpisu vlastníckych a užívateľských práv a pri implementácii monitoringu územia. Rovnako je dobrá správa,...

Listen

September 03, 2023 00:12:07
PPA PODCAST(video):Aký je aktuálny stav vo výzvach 4.1 a 4.2?

PPA PODCAST(video):Aký je aktuálny stav vo výzvach 4.1 a 4.2?

Pôdohospodárska platobná agentúra, po navyšovaní alokácie pre výzvy označované ako 4.1 a 4.2 vo februári 2023, aktuálne zasiela zmluvy žiadateľom a zároveň v niektorých...

Listen

September 03, 2023 00:12:03
PPA PODCAST(audio):Aký je aktuálny stav vo výzvach 4.1 a 4.2?

PPA PODCAST(audio):Aký je aktuálny stav vo výzvach 4.1 a 4.2?

Pôdohospodárska platobná agentúra, po navyšovaní alokácie pre výzvy označované ako 4.1 a 4.2 vo februári 2023, aktuálne zasiela zmluvy žiadateľom a zároveň v niektorých...

Listen
Next