PPA PODCAST

V PODCASTE Pôdohospodárskej platobnej agentúry získate najviac informácií o aktuálnych témach, ktoré sa týkajú jej činnosti a tiež pomoci poľnohospodárom, lesníkom, vinohradníkom, včelárom, rybárom, chovateľom či vidieku. Najrýchlejšie informácie z prvej ruky o tom ako ...more

Latest Episodes

July 06, 2023 00:14:27
PPA PODCAST(audio):Ako bude systém AMS pomáhať poľnohospodárom?

PPA PODCAST(audio):Ako bude systém AMS pomáhať poľnohospodárom?

Nové programového obdobie 2023-2027 prináša mnohé novinky a jedna z nich bude aj satelitné monitorovanie pestovania plodín na deklarovaných plochách vďaka systému AMS. Čo...

Listen

July 06, 2023 00:14:31
PPA PODCAST(video):Ako bude systém AMS pomáhať poľnohospodárom?

PPA PODCAST(video):Ako bude systém AMS pomáhať poľnohospodárom?

Nové programového obdobie 2023-2027 prináša mnohé novinky a jedna z nich bude aj satelitné monitorovanie pestovania plodín na deklarovaných plochách vďaka systému AMS. Čo...

Listen

June 18, 2023 00:09:58
PPA PODCAST(audio):Ako pokračuje proces projektových podpôr?

PPA PODCAST(audio):Ako pokračuje proces projektových podpôr?

Riaditeľ sekcie projektových podpôr Tomáš Hospodár zosumarizuje všetky nové a staré výzvy, ktorým sa PPA aktuálne venuje. Ide o výzvy zamerané na vodovýstavbu, vzdelávanie,...

Listen

June 18, 2023 00:10:02
PPA PODCAST(video):Ako pokračuje proces projektových podpôr?

PPA PODCAST(video):Ako pokračuje proces projektových podpôr?

Riaditeľ sekcie projektových podpôr Tomáš Hospodár zosumarizuje všetky nové a staré výzvy, ktorým sa PPA aktuálne venuje. Ide o výzvy zamerané na vodovýstavbu, vzdelávanie,...

Listen

June 01, 2023 00:18:39
PPA PODCAST(audio):Ako sa prejaví prísnejšie preverovanie vlastníckych vzťahov na priznávaní priamych platieb.

PPA PODCAST(audio):Ako sa prejaví prísnejšie preverovanie vlastníckych vzťahov na priznávaní priamych platieb.

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022 a zároveň ukončila prijímanie žiadostí v rámci priamych podpôr 2023. Tieto dve najdôležitejšie...

Listen

June 01, 2023 00:18:43
PPA PODCAST(video):Ako sa prejaví prísnejšie preverovanie vlastníckych vzťahov na priznávaní priamych platieb.

PPA PODCAST(video):Ako sa prejaví prísnejšie preverovanie vlastníckych vzťahov na priznávaní priamych platieb.

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022 a zároveň ukončila prijímanie žiadostí v rámci priamych podpôr 2023. Tieto dve najdôležitejšie...

Listen