PPA PODCAST

V PODCASTE Pôdohospodárskej platobnej agentúry získate najviac informácií o aktuálnych témach, ktoré sa týkajú jej činnosti a tiež pomoci poľnohospodárom, lesníkom, vinohradníkom, včelárom, rybárom, chovateľom či vidieku. Najrýchlejšie informácie z prvej ruky o tom ako ...more

Latest Episodes

May 18, 2023 00:17:29
PPA PODCAST(video):Koľko žiadostí o priame podpory 2023 eviduje PPA po mesiaci od začiatku kampane?

PPA PODCAST(video):Koľko žiadostí o priame podpory 2023 eviduje PPA po mesiaci od začiatku kampane?

Ako pokračuje prijímanie žiadostí o priame podpory a aké najčastejšie otázky musí agentúra v tejto súvislosti riešiť?  V tejto epizóde tiež spomenieme kampaň 2022,...

Listen

May 18, 2023 00:17:25
PPA PODCAST(audio):Koľko žiadostí o priame podpory 2023 eviduje PPA po mesiaci od začiatku kampane?

PPA PODCAST(audio):Koľko žiadostí o priame podpory 2023 eviduje PPA po mesiaci od začiatku kampane?

Ako pokračuje prijímanie žiadostí o priame podpory a aké najčastejšie otázky musí agentúra v tejto súvislosti riešiť?  V tejto epizóde tiež spomenieme kampaň 2022,...

Listen

May 05, 2023 00:11:06
PPA PODCAST(video):Ako pomáha PPA žiadateľom s platením poistného a s účasťou na výstavách?

PPA PODCAST(video):Ako pomáha PPA žiadateľom s platením poistného a s účasťou na výstavách?

V tejto epizóde sa dozviete o otvorení dvoch nových výziev zo štátnej pomoci. Aký je trend podávania žiadostí elektronicky a koľko peňazí môžu žiadatelia...

Listen

May 05, 2023 00:11:01
PPA PODCAST(audio):Ako pomáha PPA žiadateľom s platením poistného a s účasťou na výstavách?

PPA PODCAST(audio):Ako pomáha PPA žiadateľom s platením poistného a s účasťou na výstavách?

V tejto epizóde sa dozviete o otvorení dvoch nových výziev zo štátnej pomoci. Aký je trend podávania žiadostí elektronicky a koľko peňazí môžu žiadatelia...

Listen

April 28, 2023 00:12:16
PPA PODCAST(video):Ako pokračuje prijímanie žiadostí o priame podpory 2023?

PPA PODCAST(video):Ako pokračuje prijímanie žiadostí o priame podpory 2023?

Už niekoľko dní PPA prijíma prvé žiadosti o priame podpory 2023. Aké ohlasy má poskytovanie konzultácií na regionálnych pracoviskách agentúry? Kde všade žiadatelia nájdu...

Listen

April 28, 2023 00:12:12
Episode Cover

PPA PODCAST(audio):Ako pokračuje prijímanie žiadostí o priame podpory 2023?

Už niekoľko dní PPA prijíma prvé žiadosti o priame podpory 2023. Aké ohlasy má poskytovanie konzultácií na regionálnych pracoviskách agentúry? Kde všade žiadatelia nájdu...

Listen