PPA PODCAST

V PODCASTE Pôdohospodárskej platobnej agentúry získate najviac informácií o aktuálnych témach, ktoré sa týkajú jej činnosti a tiež pomoci poľnohospodárom, lesníkom, vinohradníkom, včelárom, rybárom, chovateľom či vidieku. Najrýchlejšie informácie z prvej ruky o tom ako ...more

Latest Episodes

April 17, 2023 00:20:49
PPA PODCAST(video):Ako bude vyzerať nové programové obdobie pre žiadateľov o priame platby?

PPA PODCAST(video):Ako bude vyzerať nové programové obdobie pre žiadateľov o priame platby?

Deň D 17. apríl – deň, keď sa začína prvý rok kampane priamych platieb z nového programového obdobia 2023-2027. Od tohto dátumu môžu prijímatelia...

Listen

April 17, 2023 00:20:45
PPA PODCAST(audio):Ako bude vyzerať nové programové obdobie pre žiadateľov o priame platby?

PPA PODCAST(audio):Ako bude vyzerať nové programové obdobie pre žiadateľov o priame platby?

Deň D 17. apríl – deň, keď sa začína prvý rok kampane priamych platieb z nového programového obdobia 2023-2027. Od tohto dátumu môžu prijímatelia...

Listen

March 30, 2023 00:19:33
PPA PODCAST(audio):Ako finišuje vyplácanie priamych platieb.

PPA PODCAST(audio):Ako finišuje vyplácanie priamych platieb.

Prečo niektorí žiadatelia ešte nemajú rozhodnutie? Prečo je potrebné skontrolovať každú spornú plochu a prečo stále niektorí žiadatelia skúšajú získať peniaze neoprávnene? To všetko...

Listen

March 30, 2023 00:19:37
PPA PODCAST(video):Ako finišuje vyplácanie priamych platieb.

PPA PODCAST(video):Ako finišuje vyplácanie priamych platieb.

Prečo niektorí žiadatelia ešte nemajú rozhodnutie? Prečo je potrebné skontrolovať každú spornú plochu a prečo stále niektorí žiadatelia skúšajú získať peniaze neoprávnene? To všetko...

Listen

March 24, 2023 00:11:07
PPA PODCAST(audio):Ako môžu pomôcť peniaze z PPA našim lesom?

PPA PODCAST(audio):Ako môžu pomôcť peniaze z PPA našim lesom?

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na mimoprodukčné funkcie lesa. Všetci vieme, aká dôležitá je funkcia lesa a preto sa...

Listen

March 24, 2023 00:11:10
PPA PODCAST(video):Ako môžu pomôcť peniaze z PPA našim lesom?

PPA PODCAST(video):Ako môžu pomôcť peniaze z PPA našim lesom?

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na mimoprodukčné funkcie lesa. Všetci vieme, aká dôležitá je funkcia lesa a preto sa...

Listen