PPA PODCAST

V PODCASTE Pôdohospodárskej platobnej agentúry získate najviac informácií o aktuálnych témach, ktoré sa týkajú jej činnosti a tiež pomoci poľnohospodárom, lesníkom, vinohradníkom, včelárom, rybárom, chovateľom či vidieku. Najrýchlejšie informácie z prvej ruky o tom ako ...more

Latest Episodes

February 16, 2023 00:14:56
PPA PODCAST (video):Ako sa agentúre podarilo získať historicky najlepšie audítorské hodnotenie?

PPA PODCAST (video):Ako sa agentúre podarilo získať historicky najlepšie audítorské hodnotenie?

Audítorská nadnárodná spoločnosť PricewaterhouseCoopers udelila PPA najvyššie hodnotenie v histórii. PPA dosiahla čistý audítorský výrok bez výhrad. Toto hodnotenie potvrdzuje úspešne zavŕšenú transformáciu agentúry...

Listen

February 16, 2023 00:14:52
PPA PODCAST (audio):Ako sa agentúre podarilo získať historicky najlepšie audítorské hodnotenie?

PPA PODCAST (audio):Ako sa agentúre podarilo získať historicky najlepšie audítorské hodnotenie?

Audítorská nadnárodná spoločnosť PricewaterhouseCoopers udelila PPA najvyššie hodnotenie v histórii. PPA dosiahla čistý audítorský výrok bez výhrad. Toto hodnotenie potvrdzuje úspešne zavŕšenú transformáciu agentúry...

Listen

February 09, 2023 00:11:40
PPA PODCAST (audio):Ako sa agentúre podarilo splniť transformačný plán a čo je osobné pre šéfa osobného úradu?

PPA PODCAST (audio):Ako sa agentúre podarilo splniť transformačný plán a čo je osobné pre šéfa osobného úradu?

Koľko zamestnancov v agentúre má vysokoškolské vzdelanie? Aké sú kvalifikačné predpoklady pre prácu v nej? Čo je disciplinárna zodpovednosť? Ako treba vnímať konflikt záujmov?...

Listen

February 09, 2023 00:11:44
PPA PODCAST (video):Ako sa agentúre podarilo splniť transformačný plán a čo je osobné pre šéfa osobného úradu?

PPA PODCAST (video):Ako sa agentúre podarilo splniť transformačný plán a čo je osobné pre šéfa osobného úradu?

Koľko zamestnancov v agentúre má vysokoškolské vzdelanie? Aké sú kvalifikačné predpoklady pre prácu v nej? Čo je disciplinárna zodpovednosť? Ako treba vnímať konflikt záujmov?...

Listen

February 03, 2023 00:13:15
PPA PODCAST: Ako sú chránené systémy v agentúre a ako je nastavená prevencia protispoločenských aktivít?

PPA PODCAST: Ako sú chránené systémy v agentúre a ako je nastavená prevencia protispoločenských aktivít?

Ako sa podarilo nastaviť systém riadenia rizík  a prevencie pred neoprávnenými aktivitami zamestnancov agentúry a prečo už neexistuje možnosť rozhodovania iba jedným človekom. Toto...

Listen

February 03, 2023 00:13:19
PPA PODCAST VIDEO: Ako sú chránené systémy v agentúre a ako je nastavená prevencia protispoločenských aktivít?

PPA PODCAST VIDEO: Ako sú chránené systémy v agentúre a ako je nastavená prevencia protispoločenských aktivít?

Ako sa podarilo nastaviť systém riadenia rizík  a prevencie pred neoprávnenými aktivitami zamestnancov agentúry a prečo už neexistuje možnosť rozhodovania iba jedným človekom. Toto...

Listen