PPA PODCAST (audio):Ako žiadatelia zvládajú tohtoročné novinky?

September 17, 2023 00:17:28
PPA PODCAST (audio):Ako žiadatelia zvládajú tohtoročné novinky?
PPA PODCAST
PPA PODCAST (audio):Ako žiadatelia zvládajú tohtoročné novinky?

Sep 17 2023 | 00:17:28

/

Show Notes

Sme radi, že realita nepotvrdila obavy žiadateľov pri povinnosti doloženia súpisu vlastníckych a užívateľských práv a pri implementácii monitoringu územia.

Rovnako je dobrá správa, že audity EK potvrdzujú, že fungovanie agentúry je nastavené správne.

V rozhovore s generálnym riaditeľom Jozefom Kissom sa tiež dozviete, kedy je Zelená nafta pozastavená pre nezrovnalosť a ako je možné takúto situáciu vyriešiť.

Other Episodes

Episode

May 05, 2023 00:11:06
Episode Cover

PPA PODCAST(video):Ako pomáha PPA žiadateľom s platením poistného a s účasťou na výstavách?

V tejto epizóde sa dozviete o otvorení dvoch nových výziev zo štátnej pomoci. Aký je trend podávania žiadostí elektronicky a koľko peňazí môžu žiadatelia...

Listen

Episode 38

December 09, 2022 00:12:51
Episode Cover

PPA PODCAST S01E38 VIDEO

Generálny riaditeľ agentúry Jozef Kiss v  tejto epizóde povie, čo považuje za najväčší úspech tohto roka a čo PPA čaká v nasledujúcom období, ako...

Listen

Episode

March 03, 2023 00:11:49
Episode Cover

PPA PODCAST(video):Ako bude vyzerať nové programové obdobie?

V tomto roku čaká Pôdohospodársku platobnú agentúru extrémne veľká a dôležitá úloha v podobe nového programového obdobia spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až...

Listen