PPA PODCAST (video):Ako žiadatelia zvládajú tohtoročné novinky?

September 17, 2023 00:17:31

Show Notes

Sme radi, že realita nepotvrdila obavy žiadateľov pri povinnosti doloženia súpisu vlastníckych a užívateľských práv a pri implementácii monitoringu územia.

Rovnako je dobrá správa, že audity EK potvrdzujú, že fungovanie agentúry je nastavené správne.

V rozhovore s generálnym riaditeľom Jozefom Kissom sa tiež dozviete, kedy je Zelená nafta pozastavená pre nezrovnalosť a ako je možné takúto situáciu vyriešiť.

Other Episodes

Episode 36

November 29, 2022 00:10:51
Episode Cover

PPA PODCAST S01E36 VIDEO

PPA vyplatila všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí splnili povinné kritériá Zelenú naftu a tiež štátnu pomoc na poistné. V rámci Zelenej nafty môžeme hovoriť o ...

Listen

Episode

January 24, 2023 00:14:12
Episode Cover

PPA PODCAST VIDEO: Ako je agentúra pripravená na nové programové obdobie.

O vyplatení tzv. rýchlych peňazí, ktoré boli ozdravnou injekciou v agrosektore minulý rok. Ako sa darí dobiehať zdedené dvojročné meškanie v spracovaní výziev?Ako bude...

Listen

Episode

March 03, 2023 00:11:45
Episode Cover

PPA PODCAST(audio):Ako bude vyzerať nové programové obdobie?

V tomto roku čaká Pôdohospodársku platobnú agentúru extrémne veľká a dôležitá úloha v podobe nového programového obdobia spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až...

Listen