PPA PODCAST(video):Aký je aktuálny stav vo výzvach 4.1 a 4.2?

September 03, 2023 00:12:07

Show Notes

Pôdohospodárska platobná agentúra, po navyšovaní alokácie pre výzvy označované ako 4.1 a 4.2 vo februári 2023, aktuálne zasiela zmluvy žiadateľom a zároveň v niektorých prípadoch čaká na doplnenie údajov.

Ako vyzerá tento proces nám dnes povie riaditeľ sekcie projektových podpôr Martin Fila.

Other Episodes

Episode

March 03, 2023 00:11:49
Episode Cover

PPA PODCAST(video):Ako bude vyzerať nové programové obdobie?

V tomto roku čaká Pôdohospodársku platobnú agentúru extrémne veľká a dôležitá úloha v podobe nového programového obdobia spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až...

Listen

Episode

February 16, 2023 00:14:56
Episode Cover

PPA PODCAST (video):Ako sa agentúre podarilo získať historicky najlepšie audítorské hodnotenie?

Audítorská nadnárodná spoločnosť PricewaterhouseCoopers udelila PPA najvyššie hodnotenie v histórii. PPA dosiahla čistý audítorský výrok bez výhrad. Toto hodnotenie potvrdzuje úspešne zavŕšenú transformáciu agentúry...

Listen

Episode

March 03, 2023 00:11:45
Episode Cover

PPA PODCAST(audio):Ako bude vyzerať nové programové obdobie?

V tomto roku čaká Pôdohospodársku platobnú agentúru extrémne veľká a dôležitá úloha v podobe nového programového obdobia spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až...

Listen